Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
 

Ekologická likvidace vozidel od firmy MILATA

Likvidace vozidel se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, který ovlivnil a zpřísnil z pohledu ochrany životního prostředí služby v oblasti likvidace autovraků. Veškeré autovraky se tak řadí do kategorie nebezpečných odpadů. Přesto i tak případů, kdy u domu stojí autovraky křovím zarůstající a rozpadlé, je stále nespočet. Přitom úniky jedovatých látek z vysloužilých vozidel vážně ohrožují přírodu i zdraví člověka.

Provozujeme schválené zařízení ke sběru autovraků.

 

Proč zlikvidovat vozidlo ekologicky?

 

Důvodů pro ekologickou likvidaci starého auta je hned několik. Pamatujte však v prvé řadě na to, že provozem automobilu jste dlouhodobě ničili životní prostředí, do ovzduší vaše auto vypouštělo škodlivé látky. Snažte se splatit tenhle dluh přírodě alespoň tím, že vozidlo, které dosloužilo, nebude nadále životní prostředí zatěžovat. Ekologická likvidace vozidla má více pozitiv. Nepojízdné vozidlo vám nebude zabírat prostor na zahradě nebo na parkovišti před panelákem a a navíc se nebudete muset obávat případných pokut

Navíc zákon ukládá povinnost majitelům motorových vozidel žádajících o trvalé vyřazení z evidence (zánik vozidla) provést takzvanou ekologikou likvidaci a to na vlastní náklady. Vlastník motorového a přípojného vozidla je povinen doložit způsob jeho zániku. Majitel nebo provozovatel vozidla nemůže například vozidlo rozebrat nebo prodat na náhradní díly. V případě, že majitel nemůže doložit protokol o ekologické likvidaci vozidla, jeho vozidlo nemůže být vyřazeno z evidence a on je povinen dále hradit zákonné pojištění motorových vozidel! 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění platných předpisů v § 37 definuje následující povinnosti posledního vlastníka vozidla:


1. Každý kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstranění autovraků.

2. Vlastník vozidla před jeho předáním je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.    

Naše firma Milata je známým provozovatelem zařízení ke sběru autovraků, ochrana životního prostředí je pro nás vysokou prioritou.

Vaši zákonnou povinnost vyřešíte u nás a na naše náklady!

 

Certifikovaná likvidace vozidel od firmy MILATA - řídíme se zákonem

 

Ekologickou likvidaci vozidel ve Frýdku - Místku provozujeme již od roku 1998. Jsme největším provozovatelem ekologické likvidace na severní Moravě, jsme certifikovoanou společností s povolením Krajského úřadu. Díky více než patnáctileté zkušenosti víme, jak nejšetrněji naložit s Vaším vysloužilým automobilem. Děkujeme Vám, že pomáháte chránit životní prostředí a odevzdáváte nepotřebné vozidla k ekologické likvidaci.

Likvidujte vozidlo ekologicky u největší zpracovatele na severní Moravě!

 

U nás dbáme zásad ekologické likvidace

 

Při ekologické likvidaci vysloužilého vozidla naši zaměstnanci odborně vozidlo rozeberou na jednotlivé součástky a „suroviny“. Ihned při přijetí vozidla do systému zpracování ekologickou likvidaci obdrží zákazník doklad - prohlášení o ekologické likvidaci.

Vozidla odborně a dle pravidel rozebíráme - nejsme překupníky autovraků.

 

Více z naší nabídky:

 
Originální motocyklový kalendář Milata 2020
 
Autovrakoviště MILATA - příběh firmy na idnes.cz
Ekologická likvidace vozidel Milata v reportáži TV POLAR