Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
 

Výměna nebo vrácení zakoupeného zboží 

DLE OBCHODNÍCH PODMÍNEK SPOLEČNOSTI MILATA s.r.o.:

 • Použité zboží zakoupené v kamenné prodejně - výměna/vrácení zboží do 7 dní - viz. níže
 • Použité i nové zboží zakoupené na dálku - zásilkový prodej vrácení zboží do 14 dní - viz. Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

 

Výměna/vrácení použitého zboží zakoupeného v kamenné prodejně 

 

1. Prodávající nabízí nad rámec svých zákonných povinností, tedy nad rámec zákonných práv zákazníka, možnost výměny zboží do sedmi kalendářních dnů. Platí pouze pro použité zboží zakoupené v kamenné prodejně firmy MILATA s.r.o., za těchto podmínek:

 • zboží bylo zakoupeno v kamenné prodejně MILATA s.r.o. na adrese: Dobrá 203 (areál vrakoviště) nebo Dobrá 13 (prodejna s ND), 739 51 Dobrá, v tomto místě prodeje je kupujícím požadováno také jeho vrácení,
 • zboží je použitý náhradní díl nebo použité auto příslušenství,
 • kupující doložil originál dokladu o koupi – originál daňového dokladu,
 • kupující je spotřebitel,
 • zboží je kupujícím vráceno do sedmi kalendářních dnů od data uvedeném na dokladu o koupi a
 • zboží musí být řádně označeno původní a neporušenou ochrannou známkou

2. Pokud nejsou podmínky, uvedené v předchozím odstavci splněny, prodávající si vymezuje právo odmítnout toto vrácení zboží. 

3. Prodávající si vymezuje právo odmítnout toto vrácení také pokud:

 • s prodejem konkrétního zboží byly spjaty další náklady (např. časově náročná demontáž), 
 • zboží není označeno originální neporušenou ochrannou známkou MILATA,
 • zboží bylo prodávajícím upraveno podle přání kupujícího nebo pro jinou osobu,
 • byla hodnota zboží jeho užíváním mezitím snížena,
 • je zboží po prodeji poškozeno, upraveno, pozměněno, nadměrně opotřebeno a nebo
 • není zboží úplné nebo kompletní, tak jak jej kupující přebral od prodejce.

4. Jako kompenzaci za vrácené zboží nabízí prodejce výměnu za zboží stejné. Pokud stejné zboží není aktuálně k dispozici, prodejce jej nemá na skladě, může si kupující vybrat v dané ceně zboží jiné. 

5. Prodávající neumožňuje jako protihodnotu takto vráceného zboží vyplacení kupní ceny v hotovosti. 

6. Tímto postupem nejsou řešeny reklamace - práva z vadného plnění při nákupu použitého zboží dle zákona. Tyto se řídí reklamačním řádem uvedeným ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti.

7. Takto také není řešeno vrácení zboží zakoupené prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (zaslání zboží přepravcem). Zde může kupující odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů.

 

Obchodní info