Centrální autovrakoviště MILATA
 

Ochrana osobních údajů - MILATA s.r.o.

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Společnost MILATA s.r.o., se sídlem Dobrá 90, 739 51 Dobrá, IČO: 29452180, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka C, oddíl 54421 zpracovává v případě Vaší poptávky zboží a služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

- jméno a příjmení

- emailovou adresu

- telefonní číslo

2. MILATA s.r.o. je správcem osobních údajů (dále jen: ,,správce") podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: ,,GDPR"). Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje na správce jsou: adresa: Dobrá 203, 739 51 Dobrá, email: info@milata.cz, tel.: 558 642 172.

3. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky zboží nebo služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na základě existujícího relevantního a odpovídajícího vztahu mezi Vámi a správcem a to podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.

Správce zpracovává pouze Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro vytvoření nabídky, jednání o nabídce nebo pro odpověď na Vámi vznesený dotaz. Tyto osobní údaje budou společností MILATA s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a MILATA s.r.o., nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. Po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností MILATA s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Tyto osobní údaje pro tuto společnost mohou zpracovávat i následující zpracovatelé (příjemci osobních údajů): 

Auditorská společnost Ostrava s.r.o., Místecká 329/258, Ostrava – Hrabová, 720 00, IČ: 64086186
STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, Jihlava, 586 01, IČ: 25313142
WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28115708
Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, Praha 6, 169 00, IČ: 28935675
TOPTRANS EU, a.s., U plynárny 1290/99, Praha 10 – Michle, 101 36, IČ: 28202376
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, 225 99, IČ: 47114983
Fio banka, a.s., V Celnici 10, Praha 1, 117 21, IČ: 61858374

Osobní údaje pro tuto společnost mohou zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě. 

Datová uložiště např.: hesla pro přístup do PC, antivirové programy v PC, hesla pro přístup do administrace e-shopu pro řízení objednávek, zálohování na serveru, hesla pro přístup na server, fyzické zabezpečení přístupu k PC a serveru (např.: uzamčení areálu společnosti, uzamčení kanceláře, uzamčení skříně se serverem, fyzická ostraha areálu společnosti), kamerový systém.

Uložiště osobních údajů v listinné podobě např.: uzamčení kanceláří, uzamčení archivačního skladu, uzamčení areálu společnosti, kamerový systém, fyzická ostraha areálu společnosti.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Poskytnutím osobních údajů touto cestou potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinností 25. 5. 2018.

 

Obsah - Web & osobní údaje

 

 

Vrakoviště

MILATA s.r.o.
Dobrá 203, Dobrá, 739 51
(Dobrá u Frýdku-Místku)

 
+420 607 703 311
+420 558 642 172
info@milata.cz

PO - PÁ 08:00 - 17:00

Milata tradice od roku 1992

 
Autovrakoviště Milata v Událostech České televize
Příběh firmy MILATA napsali o nás na Idnes.cz
Jak se dělá ekologická likvidace v Eko magazínu TV Polar
Soutěž - Dej recenzi a vyhraj - rozdáváme trička a čepice