Certifikovaná ekologická likvidace vozidel | Výkup, odtah a protokol ihned | Autovrakoviště Milata | Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, ...
Ekologická likvidace vozidel s výkupem
 

Co je potřeba k vyřazení vozidla z registru vozidel?

Pro vyřízení trvalého vyřazení vozidla z provozu, tzv. zániku vozidla, je nutná osobní návštěva příslušného úřadu obce s rozšířenou působností (dopravního odboru nebo odboru dopravně správních činností) a zde podat žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu. Při vyřizování zániku vozidla je nutné doložit jeho řádné ekologické zlikvidování.

Majitel vozidla předkládá vyplněný formulář: Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla (ke stažení níže). Naši zákazníci dostávají tento formulář žádosti spolu s protokolem o ekologické likvidaci v úhledné originální složce Milata.

Zákazníci, kteří předávají vozidlo k likvidaci v našem zpracovatelském zařízení na autovrakovišti v Dobré, mají tuto žádost již částečně předvyplněnou elektronickým systémem. Navíc našim klientům nabízíme službu bezplatného vyřízení vyřazení vozidla z registru a zrušení povinného ručení. Na dopravním úřadě zdarma vyřídíme vše za Vás

 

Odhlášení vozidla z registru - vyřízení zániku

 

Při trvalém vyřazení vozidla z provozu je nutné doložit:

 • Velký technický průkaz
 • Malý technický průkaz (Osvědčení o registraci vozidla)
 • Registrační značky (SPZ)
 • Doklad o ekologické likvidaci 
 • Občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti) 

Podnikatelé, firmy a instituce:

OSVČ, dle předmětu podnikání, předkládají živnostenský list, koncesní listinu, osvědčení k výkonu činnosti, rozhodnutí o registraci nebo jiné oprávnění. 

Právnické osoby předkládají výpis z obchodního rejstříku.

 

Odhlášení vozidla zdarma
Složka Milata - kompletní dokumentace

 

Doklad o ekologické likvidaci (Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků) musí být vystaven úřadem pověřenou společností pro tuto činnost. Protokol musí být platný, v originále a s jedinečným IČPS

Od nás obdržíte platný doklad o ekologické likvidaci ZDARMA a IHNED při předání vozidla.

 

Trvalé zrušení vozidla - vyřazení z evidence

 

Co možná potřebujete vědět:

 • Vyřízení vyřazení - zániku vozidla je bez poplatku.
 • Je-li vlastník vozidla odlišný od žadatele, osoby vyřizující zánik vozidla, pak je nutný souhlas vlastníka k tomuto úkonu - plná moc.
 • Pokud je potřebná plná moc, pak nemusí být úředně ověřená.
 • Firma Milata Vám nabízí bezplatné vyřízení vyřazení vozidla na úřadě (dle aktuální nabídky služeb).
 • Pokud je vozidlo registrováno na firmu, pak je k občanskému průkazu nutný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku. Osoba vyřizující zánik vozidla musí být k tomuto úkonu ze své pozice oprávněná nebo musí být příslušnou osobou zplnomocněna.
 • Pro cizince platí nutnost mít k vyřízení u sebe pas, případně doklad o přechodném/trvalém pobytu (povolení k pobytu). Vždy pouze v originále.
 • K podání žádosti o vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel by mělo dle zákona dojít do 10 dnů od vyřízení ekologické likvidace - dle data uvedeném na protokolu o likvidaci vozidla.

 

Doklad o ekologické likvidaci
Dokumenty pro vyřazení vozidla

 

Ekologická likvidace pro vyřazení vozidla dle zákona

 

Spolu s žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru předloží vlastník motorového a přípojného vozidla, pokud nejde o případ § 13 zákona č. 56/2001 Sb., odstavce 1 písm. a), i doklad o jeho likvidaci, vydaný osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Doklad o likvidaci motorového vozidla a přípojného vozidla vydaný oprávněnou osobou členského státu Evropských společenství pro účely rozhodování obecního úřadu obce s rozšířenou působností o trvalém vyřazení motorového vozidla a přípojného vozidla z registru motorových vozidel platí i na území České republiky.

 

Ke stažení - Žádost o vyřazení silničního vozidla

 

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla

milata.cz-zadost_o_vyrazeni_silnicniho_vozidla_z_provozu-PDF
 
Poptávka ekologické likvidace a výkupu vozu

Výkup autovraků

Autovrak vykoupíme na náhradní díly nebo k ekologické likvidaci.

Odvoz autovraků

Pro nepojízdné auto ZDARMA přijedeme! Vše je IHNED vyřízeno při předání vozu u zákazníka.

Hodnocení a recenze zákazníků vrakoviště

Pozitivních recenzí

 
Volejte pro výkup a likvidaci
Napište nám