Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
 

Co je potřeba k vyřazení vozidla z registru vozidel?

Po vyřízení trvalého vyřazení vozidla z provozu (zánik vozidla) je nutná osobní návštěva příslušného úřadu - dopravního odboru nebo odboru dopravně správních činností (seznam odborů). 

Při vyřizování je vyplňován formulář: Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla. Naši zákazníci dostávají formulář žádosti spolu s protokolem o ekologické likvidaci v úhledné složce. Zákaznící, kteří dovezou vozidlo k nám na autovrakoviště v Dobré mají tuto žádost již částečně předvyplněnou elektronickým systémem.

Žádost o vyřazení silničného vozidla si můžete stáhnout ve spodní části této stránky.
 

  

Zánik vozidla - dříve trvalé vyřazení vozidla z provozu

 

Při trvalém vyřazení vozidla z provozu je nutné doložit:

 • Velký technický průkaz
 • Malý technický průkaz (Osvědčení o registraci vozidla)
 • Registrační značky (SPZ)
 • Doklad o ekologické likvidaci
 • Občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti)

Doklad o ekologické likvidaci musí vystavit pověřené autovrakoviště. Seznam zpracovatelů autovraků naleznete na www.mdcr.cz nebo na www.mzp.cz

Vždy požadujte originální a ověřený protokol o ekologické likvidaci IHNED při převzetí vozidla!

 

Trvalé zrušení vozidla - vymazání z evidence

 

Co možná potřebujete ještě vědět:

 • Vyřízení vyřazení vozidla - zániku vozidla je BEZ POPLATKU.
 • Je-li vlastník vozidla odlišný od žadatele - osoby vyřizující zánik vozidla, je nutný souhlas vlastníka vozidla k tomuto úkonu - plná moc.
 • Pokud je vozidlo registrováno na firmu, pak k občanskému průkazu je nutný živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku. Osoba vyřizující zánik vozidla musí být k tomuto úkonu ze své pozice oprávněná nebo musí být příslušnou osobou zplnomocněna. 
 • OSVČ dle předmětu podnikání předkládají živnostenský list, koncesní listinu, osvědčení k výkonu činnosti, rozhodnutí o registraci nebo jiné oprávnění. Vždy v originále nebo v ověřené kopii.
 • Právnické osoby předkládají výpis z obchodního rejstříku ne starší 12 měsíců ke dni, kdy je úkon v registru požadován, v originálu nebo v ověřené kopii.
 • Pro cizince platí nutnost mít k vyřízení u sebe pas, případně doklad o přechodném/trvalém pobytu (povolení k pobytu). Vždy pouze v originále. 
   

Ekologická likvidace vozidla od firmy Milata

 

Naše firma Milata je známým autovrakovištěm, které dlouhodobě provozuje zákonnou ekologickou likvidaci autovraků, podnikáme s povolením Krajského úřadu a s pověřením pro sběr a likvidaci autovraků dle zákona. V Moravskoslezském kraji jsme, co se počtu ekologicky likvidovaných vozidel týče, vedoucím zpracovatelem autovraků.

Doklad o ekologické likvidaci Vám vždy vystavíme v originálním provedení ihned při převzetí vozidla nebo autovraku. Ať už pro vozidlo přijedeme v rámci odtahu zdarma nebo s autem přijedete Vy k nám na autovrakoviště. Okamžité vystavení dokladu pro úřad je pro zákazníky prioritou z důvodů jistoty řádného provedení ekologické likvidace a následného snadného vyřízení zániku vozidla (trvalého vyřazení z evidence motorových vozidel).

Doklad o ekologické likvidaci - potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků dostáváte od nás vždy ZDARMA.

K podání žádosti o vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel by mělo dle zákona dojíd do 10 dnů od vyřízení ekologické likvidace - dle data uvedeném na protokolu o likvidaci vozidla.

 

Ekologická likvidace pro zánik vozidla dle zákona

 

Spolu s žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru předloží vlastník motorového a přípojového vozidla, pokud nejde o případ § 13 zákona č. 56/2001 Sb., odstavce 1 písm. a), i doklad o jeho likvidaci, vydaný osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Doklad o likvidaci motorového vozidla a přípojného vozidla vydaný oprávněnou osobou členského státu Evropských společenství pro účely rozhodování obecního úřadu obce s rozšířenou působností o trvalém vyřazení motorového vozidla a přípojného vozidla z registru motorových vozidel platí i na území České republiky.  

> VÍCE - Zánik vozidla - nový pojem od roku 2015   

 

Stáhněte si žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu

 

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla

milata.cz-zadost_o_vyrazeni_silnicniho_vozidla_z_provozu_a_zapis_zaniku_silnicniho_vozidla
 
Originální motocyklový kalendář Milata 2020
Ekologická likvidace vozidel MilataEkologická likvidace vozidel Milata

Online formulář - poptávka ekologické likvidace a výkupu vozu

Ekologická likvidace s výkupem.

Odtah vozidel - Zdarma přijedeme

Vozidlo nebo autovrak bezplatně odvezeme vlastní technikou. Vše je vyřízeno při předaní vozu.

Hodnocení a recenze zákazníků vrakoviště

Dlouhodobé hodnocení 4,8 z 5 na Google.com a Firmy.cz.

Ověřené vrakoviště

MILATA s.r.o. je ověřeným zpracovatelem autovraků pro Severní Moravu a Slezsko.

 
Ekologická likvidace vozidel a výkup autovraků
Výkup autovraků - ekologická likvidace
Vyřazení vozidla na úřadě a zrušení pojistky
Výkup vozidel k ekologické likvidaci
 
Autovrakoviště Milata v Událostech České televize
Příběh firmy MILATA napsali o nás na Idnes.cz
Jak se dělá ekologická likvidace v Eko magazínu TV Polar
Soutěž - Dej recenzi a vyhraj - rozdáváme trička a čepice