Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
 

Zánik vozidla

Zánik vozidla, dříve nazýván jako trvalé vyřazení vozidla z provozu, je úkonem, kdy majitel vozidla oficiálně zruší vozidlo nebo autovrak, dochází k vymazání zápisu o vozidle z evidence motorových vozidel. Poté může provozovatel vozidla zrušit povinné ručení u své pojišťovny. 

Majitel nebo pověřený uživatel vozidla musí pro vyřízení zániku vozidla osobně navštívit příslušný pravomocný uřad (obecní úřad nebo dopravní odbor) a zde podat Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla.

Nezbytným předcházejícím krokem k tomuto úkonu je vyřízení ekologické likvidace daného vozidla - odevzdání vozidla nebo autovraku do zařízení, které je pověřené ke sběru autovraků. Toto odevzdání je doloženo vydaným dokladem o ekologické likvidaci, tzv. Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků
 

  

Co je potřeba pro vyřízení zániku vozidla

 
  • Velký technický průkaz
  • Malý technický průkaz
  • Registrační značky
  • Doklad o ekologické likvidaci - potvrzení o převzetí autovraku
  • Občanský průkaz

Blížší informace o trvalém vyřazení vozidla naleznete zde.


Potvrzení o převzetí autovraku od firmy Milata

 
  • Protokol o převzetí autovraku - potřebný doklad pro úřad dostává zákazník IHNED a ZDARMA při předání vozidla
  • Zákazník dostává jedno provedení protokolu - originál
  • Zákazník nikdy neodevzdává velký technický průkaz ani jiný doklad od vozidla, doklady poskytuje pouze k nahlédnutí
  • Zákazník dostává formulář žádosti o vyřazení vozidla spolu s protokolem o ekologické likvidaci v úhledné složce firmy Milata 
  • Pokud je zákazník majitelem vozidla a vyřizuje likvidaci na autovrakovišti Milata v Dobré, dostává formulář žádosti o vyřazení částečně předvyplněnou.

 

Zánik - vyřazení vozidla z registru a zákon

 

S ohledem na příslušný zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, dochází při trvalém vyřazení vozidla z registru vozidel ke ztrátě technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Vlastník vozidla je povinen spolu s žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru (zánik silničního vozidla) předložit doklad o likvidaci vozidla, vydaný tuzemským nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků. Zahraniční subjekt musí být ze státu Evropského společenství. 

Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 185/2000 Sb., o odpadech). Vlastník vozidla přitom odevzdá tabulky s přidělenou registrační značkou. Jedná-li se o žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (zánik vozidla) podle odstavce 1 písm. a) zákona, je vlastník motorového a přípojného vozidla povinen doložit způsob jeho zániku.

 

Stáhněte si žádost k zápisu zániku silničního vozidla

 

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla

milata.cz-zadost_o_vyrazeni_silnicniho_vozidla_z_provozu_a_zapis_zaniku_silnicniho_vozidla
 
Originální motocyklový kalendář Milata 2020
 
Autovrakoviště MILATA - příběh firmy na idnes.cz
Ekologická likvidace vozidel Milata v reportáži TV POLAR