Certifikovaná ekologická likvidace vozidel | Výkup, odtah a protokol ihned | Autovrakoviště Milata | Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, ...
Ekologická likvidace vozidel s výkupem
 

Zánik vozidla - trvalé ukončení registrace vozidla

Zánik vozidla, dříve nazýván jako trvalé vyřazení vozidla z provozu (do 1. 1. 2015), je úkonem, kdy majitel vozidla oficiálně zruší vozidlo nebo autovrak. Dochází k vymazání zápisu o vozidle z evidence motorových vozidel. Poté může provozovatel vozidla zrušit povinné ručení u své pojišťovny.

Majitel nebo plnou mocí pověřený uživatel vozidla musí pro vyřízení zániku vozidla osobně navštívit příslušný úřad (obecní úřad s rozšířenou působností nebo dopravní odbor) a zde podat Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla (ke stažení níže). Vyřízení zániku je bezplatné, tedy bez poplatku. 

Nezbytným předcházejícím krokem k tomuto úkonu je vyřízení ekologické likvidace daného vozidla - odevzdání vozidla nebo autovraku do zařízení, které je pověřené ke sběru autovraků. Toto odevzdání je doloženo vydaným dokladem o ekologické likvidaci, tzv. Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.

Pokud službu ekologické likvidace vozidla realizujete přes naši společnost, máte 100% jistotu, že Váš vůz bude dle zákona opravdu ekologicky zpracován. A protokol o ekologické likvidaci, který Vám bezodkladně vystavíme, bude platný. Navíc Vám můžeme zajistit vyřízení zániku vozidla na úřadě - při trvalém ukončení registrace vozidla jednáme za Vás.  

 

Vyřízení ukončení registrace vozu
Složka Milata

 

Co je potřeba pro vyřízení zániku vozidla na úřadě

 
  • Technický průkaz od vozidla - tzv. velký technický průkaz
  • Osvědčení o registraci vozidla - tzv. malý technický průkaz
  • Tabulky s přidělenou registrační značkou
  • Potvrzení o převzetí autovraku - protokol vydaný námi
  • Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, ..)

Více informací o trvalém odhlášení vozidla z registru ZDE. 

 

Platné potvrzení o převzetí autovraku k ekologické likvidaci

 

Platné potvrzení o převzetí autovraků může vydávat pouze omezené množství certifikovaných společností. Naše firma MILATA s.r.o. je jednou z nich. Protokol o převzetí autovraku k likvidaci, potřebný doklad na úřad, u nás dostává zákazník IHNED a ZDARMA při předání vozidla. Zákazník dostává jedno provedení protokolu s originálním IČPS číslem.

Majitel nebo provozovatel vozidla nikdy neodevzdává doklady od vozidla. Tyto doklady poskytuje našemu technikovi pouze k nahlédnutí. Vyjímkou je, pokud si zákazník u nás objednává službu vyřízení trvalého odhlášení vozu na dopravním úřadě. Pak tyto dokumenty krátkodobě poskytuje pro zdařilé provedení tohoto úředního úkonu.

Pokud je zákazník majitelem vozidla a jeho ekologickou likvidaci vyřizuje přímo na autovrakovišti Milata v Dobré, dostává formulář žádosti o vyřazení částečně předvyplněnou.

Pouze u nás dostanete veškeré pečlivě připravené dokumenty, včetně protokolu o eko likvidaci, v úhledné reprezentativní složce MILATA.

 

Potvrzení o převzetí autovraku
Složka s doklady pro dopravní úřad

 

Zánik vozidla dle zákona

 

S ohledem na příslušný zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, dochází při trvalém vyřazení vozidla z registru vozidel ke ztrátě technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích.

Vlastník vozidla je povinen spolu s žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru (zánik silničního vozidla) předložit doklad o likvidaci vozidla, vydaný tuzemským nebo zahraničním subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel a autovraků. Zahraniční subjekt musí být ze státu Evropského společenství.

Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 185/2000 Sb., o odpadech). Vlastník vozidla přitom odevzdá tabulky s přidělenou registrační značkou. Jedná-li se o žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (zánik vozidla) podle odstavce 1 písm. a) zákona, je vlastník motorového a přípojného vozidla povinen doložit způsob jeho zániku.

 

Ke stažení - Žádost k zápisu zániku silničního vozidla

 

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla

milata.cz-zadost_o_vyrazeni_silnicniho_vozidla_z_provozu-PDF
 
Poptávka ekologické likvidace a výkupu vozu

Výkup autovraků

Autovrak vykoupíme na náhradní díly nebo k ekologické likvidaci.

Odtah autovraku zdarma

Vozidlo nebo autovrak bezplatně odvezeme vlastní technikou.

Odvoz autovraků

Pro nepojízdné auto ZDARMA přijedeme! Vše je IHNED vyřízeno při předání vozu u zákazníka.

 
Volejte pro výkup a likvidaci
Napište nám