Certifikovaná ekologická likvidace vozidel | Výkup, odtah a protokol ihned | Autovrakoviště Milata | Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, ...
Ekologická likvidace vozidel s výkupem
 

Vše o ekologické likvidaci autovraku zákonnou cestou

Důležité informace pro Vás

 

Autovrak pouze do legálně provozovaného zařízení

 

Likvidace vozidel se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, který ovlivnil a zpřísnil, z pohledu ochrany životního prostředí, služby v oblasti likvidace autovraků. Veškeré autovraky se tak řadí do kategorie nebezpečných odpadů.

Nakládat s autovraky může pouze společnost s platným souhlasem k nakládání s odpady dle ustanovení § 14 odstavce 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění, ke sběru, výkupu a zpracování autovraků pro každou jednotlivou provozovnu. Společnost Milata s.r.o. je držitelem platného souhlasu a vlastní zařízení pro nakládání s odpady (autovraky).

Autovrak přijíždí na vrakoviště
Sklad autovraků

 

Proč zlikvidovat vozidlo ekologicky?

 

Důvodů pro ekologickou likvidaci starého auta je hned několik. Pamatujte však v prvé řadě na to, že provozem automobilu jste dlouhodobě poškozovali životní prostředí, například do ovzduší Vaše auto vypouštělo škodlivé látky. Snažte se splatit tenhle dluh přírodě alespoň tím, že vozidlo, které dosloužilo, nebude nadále životní prostředí zatěžovat. Ekologická likvidace vozidla má ovšem více pozitiv. Nepojízdné vozidlo Vám nebude zabírat prostor na zahradě nebo na parkovišti před domem, nebudete se muset obávat případných pokut, nebudete mít žádné další náklady a starosti.  

Navíc zákon ukládá povinnost majitelům motorových vozidel žádajících o trvalé vyřazení z evidence (tzv. zánik vozidla) provést takzvanou ekologickou likvidaci a to na vlastní náklady. Vlastník motorového a přípojného vozidla je povinen doložit způsob jeho zániku. Majitel nebo provozovatel vozidla nemůže například vozidlo rozebrat nebo prodat na náhradní díly. V případě, že majitel nemůže doložit protokol o ekologické likvidaci vozidla, nemůže být jeho vozidlo vyřazeno z evidence a on je povinen dále hradit zákonné pojištění motorových vozidel!  

 

Povinnosti posledního vlastníka vozidla

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění platných předpisů v § 37 definuje následující povinnosti posledního vlastníka vozidla:

1. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstranění autovraků.

2. Vlastník vozidla je před jeho předáním povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí a ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.

Vaši zákonnou povinnost vyřešíte u nás a na naše náklady

MILATA s.r.o. je provozovatelem vlastního zařízení pro nakládání s autovraky. Držíme veškerá platná povolení a certifikace, několikrát ročně jsme kontrolováni příslušnými úřady. Nejen ochrana životního prostředí je pro nás vysokou prioritou, ale také nadstandardní kultura provozu vrakoviště a ekologické likvidace autovraků.

 

Odsávací linka na kapalina z vozidel
Mechanícké zpracování Kobelco

 

Ekologicky a dle zákona

 

Zlikvidujte vozidlo u největšího provozovatele na Severní Moravě

Ekologickou likvidaci vozidel ve Frýdku-Místku provozujeme již od roku 1998. Jsme největším provozovatelem ekologické likvidace na Severní Moravě. Jsme certifikovanou společností s povolením Krajského úřadu. Díky dlouholeté zkušenosti víme, jak nejšetrněji naložit s Vaším vysloužilým automobilem. Děkujeme Vám, že pomáháte chránit životní prostředí a odevzdáváte nepotřebná vozidla k opravdové ekologické likvidaci. 

Autovraky odborně rozebíráme - nejsme překupníci

Při ekologické likvidaci vysloužilého vozidla naši technici odborně vozidlo rozeberou na jednotlivé součástky a „suroviny“. Ihned při přijetí vozidla do systému obdrží zákazník platný příslušný doklad - prohlášení o ekologické likvidaci. Po přijetí do systému se vozidlo stává nebezpečným odpadem a již nikdy nesmí být, jako vozidlo, provozováno. 

 

Rychle, výhodně a bezpečně

 

Ověřené vrakoviště

Jsme prvním OVĚŘENÝM VRAKOVIŠTĚM na
Severní Moravě. Projekt Ověřené vrakoviště sdružuje
prověřené zpracovatele autovraků nabízející službu
ekologické likvidace vozidel na nadstandardní úrovni.

MILATA s.r.o.

Jsme členy několika sdružení a profesních spolků. Jsme například členy SZA - Sdružení zpracovatelů autovraků, z.s. a také součástí mezinárodní sítě Callparts Recycling GmbH. Naší snahou je spolupracovat s nejlepšími. 

Poptávka ekologické likvidace a výkupu vozu

Výkup autovraků

Autovrak vykoupíme na náhradní díly nebo k ekologické likvidaci.

Odtah autovraku zdarma

Vozidlo nebo autovrak bezplatně odvezeme vlastní technikou.

Odvoz autovraků

Pro nepojízdné auto ZDARMA přijedeme! Vše je IHNED vyřízeno při předání vozu u zákazníka.

Hodnocení a recenze zákazníků vrakoviště

Pozitivních recenzí

Milata tradice od roku 1992

 
Volejte pro výkup a likvidaci
Napište nám