Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
 

Doklad o likvidaci vozidla - potvrzení pro úřad

Doklad o likvidaci vozidla, pod správným názvem: "Potvrzení o převzetí autovraku do zařízením ke sběru autovraků", je pro občany nezbytným dokladem při vyřízení odhlášení automobilu z evidence motorových vozidel. Zrušení vozidla - vyřazení z registru motorových vozidel je oficiálně od roku 2015 nazýváno jako zánik vozidla. Vozidlo zanikne pokud je řádně ekologicky zlikvidováno v zařízení ke sběru autovraků. 

MY POSTUPUJEME DLE ZÁKONA - Všechny povinnosti majitele vozidla s vyřízením ekologické likvidace musí být vybaveny při jeho předání = při odevzdání do zařízení určeném ke sběru autovraků. Přebírající technik musí vytavit doklad o ekologické likvidaci tedy IHNED i při odvozu vozidla od zákazníka. Náš operátor zadává údaje o vozidle a o zákazníkovi do systému MAISOH (systém Ministerstva životního prostředí ČR) a je vygenerováno jedinečné číslo likvidace IČPS. V tuto chvíli je již vozidlo v nevratném procesu ekologické likvidace a majitel vozidla má 100% jistotu, že jeho vozidlo bude řádně ekologicky zlikvidováno, jeho bezproblémové vymazání z evidence motorových vozidel bude tak zajištěno.

Vždy požadujte originální a ověřený protokol o ekologické likvidaci IHNED při převzetí vozidla!
 

Likvidační protokol - doklad pro úřad

 

Potvrzení od nás obdržíte IHNED a ZDARMA, bez ohledu na to, zda je likvidace vozidla vyřizována na autovrakovišti Milata nebo je vozidlo ZDARMA odváženo od zákazníka. Originál potvrzení Vám vystaví náš pracovník ihned při předání vozidla. Firma Milata je oprávněna vydávat toto potvrzení a přebírat autovraky pro jejich následnou zákonnou likvidaci. Ekologickou likvidaci provozujeme sami, autovraky nepřeprodáváme, ani nenecháváme vcelku sešrotovat.

 

Doklad o likvidaci vozidla dle zákona

 

Zákon č. 56/2001 Sb. ve svém ustanovení § 13 odst. 2 výslovně stanovuje. že se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru předloží vlastník motorového a přípojného vozidla i doklad o likvidaci vozidla. Zákon č. 56/2001 Sb. ve svém znění nepřipouští jakoukoliv možnost nahradit doklad o likvidaci vozidla jiným dokladem.

Potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení je nutno doložit při podání žádosti o trvalé vyřazení všech úplných nebo neúplných motorových vozidel, tedy včetně traktorů a samojízdných pracovních nástrojů, které jsou opatřeny registrační značkou a vedeny v registru silničních vozidel. Zákonná lhůta mezi vyřízením ekologické likvidace, datem kdy bylo auto přijato do sběrny autovraků, a podáním žádosti o vyřazení vozidla z evidence je 10 dní.

 

Další cenné informace:

 
 
Originální motocyklový kalendář Milata 2020

Ekologická likvidace s výkupem.

Vozidlo nebo autovrak bezplatně odvezeme vlastní technikou. Vše je vyřízeno při předaní vozu.

Dlouhodobé hodnocení 4,8 z 5 na Google.com a Firmy.cz.

Soutěž firmy MlLATA - dej recenzi a vyhraj!

MILATA s.r.o. je ověřeným zpracovatelem autovraků pro Severní Moravu a Slezsko.

 
Autovrakoviště MILATA - příběh firmy na idnes.cz
Ekologická likvidace vozidel Milata v reportáži TV POLAR