Levné autodíly z vrakoviště Milata
 

Odstoupení od smlouvy - vzorový formulář

Platí pouze při nákupu autodílu na dálku - zásilkový prodej.

Kupující může pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku (zásilkový prodej) využít níže uvedeného vzorového formuláře.

Kupující může pro tento účel vycházet z nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory se řídí mimo jiné všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MILATA s.r.o.

Upozornění:

Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží.

V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží a/nebo služby od prodávajícího, jedná při objednávání zboží a/nebo služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 4 v.o.p. – odstoupení od smlouvy.

V případě chybějící nebo silně poškozené ochranné známky může být toto odstoupení od smlouvy, pro nemožnost jasné identifikace původu zboží, prodávajícím zamítnuto.

Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být kupujícímu vráceny.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení

 

Odstoupení od smlouvy - vzorový formulář

Odstoupení_od_smlouvy-vzorový_formulář-milata-v1.4-DOC
 
Odstoupení_od_smlouvy-vzorový_formulář-milata-v1.4-PDF
 
Odstoupení_od_smlouvy-vzorový_formulář-milata-v1.4-RTF
 

Pro zobrazení souborů s příponou pdf je potřeba prohlížeč PDF dokumentů. Pokud nemáte nainstalovaný prohlížeč PDF dokumentů (Adobe Acrobat Reader), klikněte na následující odkaz (download cca 22 MB): Adobe Acrobat Reader 8.0 CZ.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy - předloha

 

Adresát - Prodávající:

MILATA s.r.o., Dobrá 90, 739 51 Dobrá, IČO: 29452180, DIČ: CZ29452180. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka C, oddíl 54421. Provozovna – adresa pro odeslání zboží zpět: Dobrá 203, 739 51 Dobrá, ČR, Kontakt: tel.: +420 558 642 172, +420 607 703 311, e-mail: info@milata.cz, www.milata.cz 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) 

 

Jméno a příjmení kupujícího:  
 

Adresa kupujícího:

Kontaktní údaje kupujícího (e-mail, telefon/mobil):

Dobrý den, dne………...……… jsem s Vámi distančním způsobem uzavřel(a) kupní smlouvu č. …………….., jejímž předmětem bylo zboží ……..…………………………………………………………………………..…….… Zboží jsem převzal(a) dne …………………… od pracovníka dopravní společnosti ………..……………, doklad o koupi č. ……………….. . Zásilka byla doručena v neporušeném obalu a v bezvadném stavu. Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl(a) jsem se využít svého práva, a v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit. Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……….…………,- Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ….…..…………………..………… nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. Prosím o zaslání potvrzení e-mailem, že s odstoupením souhlasíte.

S pozdravem

 

Vlastnoruční podpis:


Dne: 


Příloha: Doklad o koupi – daňový doklad (faktura)

 

 
Použité náhradní díly
Skladové vozy k demontáži
Výprodej pneumatik a disků
Akční nabídka použitých náhradních dílů
Autovrakoviště Milata v Událostech České televize
Příběh firmy MILATA napsali o nás na Idnes.cz
Jak se dělá ekologická likvidace v Eko magazínu TV Polar
Soutěž - Dej recenzi a vyhraj - rozdáváme trička a čepice